Một số hình ảnh về sự kiện Đại lễ Vesak 2014 chùa Hoa Nghiêm

Đại lễ Vesak 2014 – Chùa Hoa Nghiêm tổ chức có sự tham gia đóng góp tích cực từ các tổ chức, mạnh thường quân, chư Tăng, Ni, phật tử gần xa …v.v.

Quý vị nhấp vào hình nhỏ để xem hình phóng to.