Dâng hoa, tắm Phật, cúng Phật tại các chúng chùa Hoa Nghiêm huyện Bảo Lâm

Một số hình ảnh dâng hoa, tắm Phật, cúng Phật tại các chúng Chùa Hoa Nghiêm huyện Bảo Lâm

 

Các buổi lễ tại các chúng có sự tham gia, chủ lễ của các quý thầy Chùa Hoa Nghiêm

Lễ Phật Đản cùng nghi thức Tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong văn hóa Việt Nam. Ngoài mục đích kỷ niệm Phật Đản sanh nghi thức còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.

Các Phật từ với lòng tôn kính rưới những gáo nước thơm tinh khiết lên tôn tượng. Trong giây phút cảm ứng mầu nhiệm, mỗi Phật tử thấy được mình đang tắm gội đức Phật của chính mình, đúng như câu châm ngôn: “Trang nghiêm tự thân chính là trang nghiêm giáo hội”./.

Trong giây phút cảm ứng mầu nhiệm, mỗi Phật tử thấy được mình đang tắm gội đức Phật của chính mình…

Dưới đây là các hình ảnh tại các chúng, hình ảnh sẽ được cập nhật thêm, để xem slide hình ảnh, quý vị nhấp chuột vào hình nhỏ để xem hình lớn, để xem tiếp quý vị đưa chuột lên góc trên bên trái hoặc phải của hình lớn, chọn next hoặc prev.

{module [164]}

 

Chùa Hoa Nghiêm