TV Bát Nhã: Lễ Khánh Tuế Sư Phụ

Ngày 20/07/2014 sau 3 tháng an cư kiết hạ trau dồi giới định tuệ, Quý Thầy – Chư Tăng Tổ Đình Tu Viện An Lạc trở về khánh tuế Sư phụ.

Quỳ dưới chân sư phụ Chư Tăng Ni dâng lên những lời khánh tuế nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ Sư phụ Thân tâm thường lạc, Tuệ đăng thường chiếu mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho hàng đệ tử chúng con.

Suốt bao năm xuất thế độ đời, Thầy vẫn luôn như vậy với sự nhẫn nại và khiêm cung, hoằng dương Chánh Pháp không mệt mỏi mặc dù trên đôi vai là gánh nặng trọng trách Phật sự nhưng Thầy chẳng quản ngại khó khăn, nhọc nhằn, Thầy vẫn chăm lo và đào tạo đàn hậu học và hướng dẫn con đường tu học chân chính mang đến sự bình an trong thân tâm của biết bao hàng tứ chúng.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ khánh tuế Sư phụ: