Tất niên Quý Tỵ chùa Hoa Nghiêm huyện Bảo Lâm

Chùa Hoa Nghiêm huyện Bảo Lâm đã tổ chức tất niên năm Quý Tỵ, có sự tham gia góp mặt mặt của đông đủ của các chư tăng, phật tử và các chúng.

 

 

 

 

 

 

 Hình ảnh: Thầy Đồng Hào