lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm diễn ra vào ngày 16 tháng 04 năm 2017 đã thành tựu viên mãn, thành quả ấy là do sự gia trì của Tam Bảo, sự chung tay chung sức, sự thương yêu chiếu cố của của quý Lãnh đạo các cấp Chính Quyền, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Chư Tăng Ni và Phật tử Nhân Dân. Xin nguyện đem công đức ấy hồi hướng đến khắp mười phương được nhà nhà an lành người người hạnh phúc, hết thảy chúng sinh sớm thành Đạo Quả.

Cập nhật video xem tại đây

Một số hình ảnh sự kiện

Đại lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Đại lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Đại lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Đại lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Đại lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Đại lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Đại lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn

Đại lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm đã thành tựu viên mãn