Thiệp mời Lễ khánh thành Chùa Hoa Nghiêm - Bảo Lâm

Thiệp mời Lễ khánh thành Chùa Hoa Nghiêm – Bảo Lâm

Công ai đổ xuống đất này,

Cho hoa Đạo Pháp ngày càng thêm tươi.

Thiệp Thỉnh Chư Tôn Đức Lễ khánh thành Chùa Hoa Nghiêm – Bảo Lâm

Thiệp Mời Lễ khánh thành Chùa Hoa Nghiêm – Bảo Lâm

THƯ NGỎ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính bạch: Chư Tôn Đức

Kính thưa: Qúy Thiện Nam tín Nữ Phật tử gần xa

Bao đời nay mái chùa là biểu trưng cho đời sống an vui, thanh bình và đạo đức. Mái chùa còn là ngôi nhà tâm linh của bao người con dân Việt. Trải qua hơn mười năm nay tại mảnh đất Bảo Lâm này, với ước nguyện xây dựng một ngôi già lam để làm nơi tu học cho chư tăng và là nơi sinh hoạt tâm linh cho đồng bào Phật tử, quý Thầy và toàn thể Phật tử nơi đây đã chung tay góp sức từng bước xây dựng nên ngôi chùa Hoa nghiêm này. Trải qua bao khó khăn gian nan, ngôi chùa cũng được hoàn thành khang trang như hiện nay. Tới đây Chư Tăng và Phật tử sẽ tổ chức đại lễ khánh thành trong ba ngày 14,15,16 tháng 04 năm 2017( nhằm ngày 18,19,20 tháng 3 năm đinh dậu)  Chương trình lễ khánh thành bao gồm:

– Tụng kinh Thủy Sám nguyện cầu âm siêu dương thới.

– Lễ khánh thành và an vị tôn tượng.

– Lễ cúng dường trai tăng.

– Lễ giải oan bạt độ, chẩn tế thí thực âm linh cô hồn.

Trong đó : Lễ bạt độ giải oan, trai đàn chẩn tế.

Là cơ hội duy nhất cho đồng bào, Phật tử đền ơn đáp nghĩa cầu siêu độ cho ông bà tổ tiên  và cha mẹ nhiều đời những người đả vì chúng ta mà vong thân mất mạng bao gồm những trường hợp sau:

– Chết vì chiến tranh,loạn lạc

– Chết vì  lao động,

– Chết tai vì nạn giao thông

– Chết vì ốm đau, bệnh tật, tự tử.

– Chết vì thuốc độc

– Chết vì sẩy thai, hủy thai, sanh nở.

– Chết vì nước trôi, lửa cháy

– Chết vì, đói cơm, khát nước…..

Trong kinh Đức Phật dạy, hoàn cảnh hiện tại của các vị này vô cùng khó khăn họ luôn bị đói khát, hành hình, chịu cảnh lạnh, nóng thiêu đốt không ngừng.

Vì vậy, nhân dịp đại lễ này ban tổ chức kêu gọi đồng bào Phật tử hãy tinh tấn tu học, phát tâm cúng dường và nhiệt tâm phục vụ hằng mong đem những công đức ấy để hồi hướng cầu nguyện cho những hương linh vong hồn ấy sớm được sanh về cảnh giới an lành.   

Quý vị Phật tử hãy sớm đăng ký danh sách những người thân đã mất với chúng tôi để Ban tổ chức tiện bề sắp đặt chuẩn bị thật tốt cho ngày đại hoan hỷ này!

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRỤ TRÌ

Tỳ kheo. Thích Đồng Văn