Bảo Lâm: Chùa Hoa Nghiêm tổ chức Pháp hội Dược sư

Bảo Lâm: Chùa Hoa Nghiêm tổ chức Pháp hội Dược sư

Theo thông lệ hàng năm, cứ vào dịp đầu mùa xuân, các chùa đều tổ chức lễ cầu an, tụng kinh Dược sư để cầu nguyện cho quốc thái dân an – thế giới hòa bình – nhân dân an lạc.

Tại chùa Hoa Nghiêm – Tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng : sáng ngày 08/01/Đinh Dậu (04/02/2017) Pháp hội Dược sư đàn tràng cầu an đầu năm đã được khai kinh với sự chứng minh của HT Thích Đức Nghi cùng các Tăng, Ni, Phật tử…

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư

Pháp hội Dược sư