Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn công tác ban từ thiện Báo Giác Ngộ TP.HCM tặng quà cho người khuyết tật huyện Bảo Lâm

Đoàn tự thiện Tháp Tạng – ĐĐ Thích Quang Hùng, thành viên Ban Từ Thiện Xã Hội – Báo Giác Ngộ TP.HCM tặng 160 xuất quà, 4 xe lắc, 7 xe lăn cho người khuyết tật huyện Bảo Lâm ngày 03/03/2016

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của đoàn diễn ra tại Chùa Hoa Nghiêm, TT.Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Trong cảnh các cô chú trong đoàn đang mang các phần quà từ đoàn xe vào vị trí phát quà.

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng

 

Đoàn tự thiện Tháp Tạng - ĐĐ Thích Quang Hùng