le phat dan chua hoa nghiem

Chùa Hoa Nghiêm: Chùm ảnh các sự kiện Đại lễ Phật đản năm 2015

Chùm ảnh tiêu biểu về các chương trình diễn tra trong dịp mừng Đại Lễ Phật Đản PL.2559 – CL 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xem thêm trình diễn ảnh về sự kiện:

 

{gallery}2015/le-phat-dan/chua-hoa-nghiem{/gallery}