Câu chuyện : Cửa hàng bán cá

Đức Phật và Ananda đang đi khất thực trong một thành phố. Họ đi qua một cửa hàng bán cá. Đức Phật nói,” Ananda, hãy dùng tay sờ vào cuộn dây đang xâu cá kia rồi ngửi tay con xem sao.”

Ananda làm theo và nói, “ Mùi của nó thật là kinh tởm!”

Đức Phật nói,” Điều này giống như kết bạn, nếu con làm bạn với người xấu, con sẽ trở nên xấu xa. Nó giống như mùi hôi của sợi dây thừng trong cửa hàng cá. Tiếp đến, Đức Phật và Ananda đi qua một tiệm bán gia vị. Đức Phật nói, “Ananda, đưa tay sờ vào những gói gia vị rồi ngửi tay con xem.”

Ananda làm theo và nói,” Tay của con rất thơm,”

Đức Phật nói,” Điều này giống như con kết bạn. Nếu con làm bạn với những người tốt, con sẽ trở thành người tốt. Nó giống như mùi thơm trên tay con khi tiếp xúc từ những gói gia vị vậy.”

Lời dạy : Nếu chúng ta kết bạn tốt và chân thành, chúng ta sẽ trở thành người tốt. Nếu chúng ta kết bạn với người lười biếng và xấu tính, chúng ta sẽ trở thành người xấu.