Từ thiện

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Vừa qua, Chùa Hoa Nghiêm đã có chương trình từ thiện phát quà trung thu đến với các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa tại Lộc Bảo - Bảo Lâm - Lâm Đồng. Những món quà trung thu tuy muộn nhưng được nhóm Phật tử chùa Hoa Nghiêm và nhóm từ thiện Khai Tâm -TP.HCM mang đến với các em chứa đầy tình thương và ý nghĩa.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chương trình từ thiện chùa Hoa Nghiêm Bảo Lâm, chia sẽ tình cảm với đồng bào dân tộc, mang một chút hơi thở yêu thương, ấm áp đế các đồng bào.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chương trình từ thiện Lộc Bảo, tháng 12 năm 2013. Những món quà được trao tận tay người dân cùng sự cảm thông và chia sẽ.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Một số hình ảnh lưu lại từ các cuộc từ thiện chùa Hoa Nghiêm huyện Bảo Lâm, với sự đóng góp của các Tăng, Ni, đệ tử, đại chúng Bảo Lâm