Từ thiện

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Vừa qua, Chùa Hoa Nghiêm đã có chương trình từ…

Read more: Lộc Bảo: quà trung thu muộn đến với trẽ em vùng sâu

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chương trình từ thiện chùa Hoa Nghiêm Bảo Lâm,…

Read more: Tiếng vọng Tây Nguyên

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chương trình từ thiện Lộc Bảo, tháng 12 năm 2013.…

Read more: Chương trình từ thiện Lộc Bảo

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Một số hình ảnh lưu lại từ các cuộc từ thiện chùa…

Read more: Chương trình từ thiện

Lên trên