Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Một số hình ảnh ngày lễ Phật thành đạo, và tất niên Chùa Hoa Nghiêm - 08/12/Ất Mùi.

 

le phat thanh dao chua hoa nghiem

 

le phat thanh dao chua hoa nghiem

 

le phat thanh dao chua hoa nghiem

le phat thanh dao chua hoa nghiem

le phat thanh dao chua hoa nghiem

le phat thanh dao chua hoa nghiem

le phat thanh dao chua hoa nghiem

le phat thanh dao chua hoa nghiem