Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

 Cập nhật một số hình ảnh nhân dịp đầu năm mới 2015 về các hoạt động những ngày cuối năm 2014 của tại Hoa Nghiêm - Bảo Lâm, Lâm Đồng.