le phat thanh dao chua hoa nghiem

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Một số hình ảnh ngày lễ Phật thành đạo, và tất…

Read more: Hình ảnh lễ Phật thành đạo và tất niên Chùa Hoa Nghiêm

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Hình ảnh về khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẽ vào…

Read more: Lâm Đồng:TV Bát Nhã Tổ chức khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẽ

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Hình ảnh về ngày đầu tiên khai kinh Pháp Hội Dược…

Read more: Hoa Nghiêm: Hình ảnh khai kinh Pháp Hội Dược Sư năm 2015

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Đại lễ Vesak 2014 - Chùa Hoa Nghiêm tổ chức có sự…

Read more: Một số hình ảnh về sự kiện Đại lễ Vesak 2014 chùa Hoa Nghiêm

xay chua hoa nghiem

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Cập nhật một số hình ảnh nhân dịp đầu năm mới…

Read more: Cập nhật hình ảnh xây chùa những ngày đầu năm 2015

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Một số hình ảnh từ ngày đại lễ Phật Đản 2014 tại…

Read more: Hình ảnh Đại lễ Phật Đản một số chùa trong khu vực

Chùm ảnh sự kiện về Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chùm ảnh sự kiện về Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát…

Read more: Chùm ảnh sự kiện về Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Những hình ảnh đầu năm mới, khung cảnh mọi người…

Read more: Hình ảnh ngày đầu năm 2014 tại chùa Hoa Nghiêm

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Một số hình ảnh về các sự kiện lễ  Vu Lan năm 2014…

Read more: Một số hình ảnh về Lễ Vu Lan 2014_Chùa Hoa Nghiêm

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Những tấm hìnhPhật,Bồ Tát, chư vị hộ pháp khổ lớn…

Read more: Hình ảnh Phật

Lên trên