le phat thanh dao chua hoa nghiem

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Một số hình ảnh ngày lễ Phật thành đạo, và tất niên Chùa Hoa Nghiêm - 08/12/Ất Mùi.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Hình ảnh về khóa tu mùa hè dành cho tuổi trẽ vào tháng 07/2017, tại Tu Viện Bát Nhã - xã ĐamB'ri - thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng. Khóa tu đã tổ chức thành công viên mãn.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Đại lễ Vesak 2014 - Chùa Hoa Nghiêm tổ chức có sự tham gia đóng góp tích cực từ các tổ chức, mạnh thường quân, chư Tăng, Ni, phật tử gần xa ...v.v.

xay chua hoa nghiem

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Cập nhật một số hình ảnh nhân dịp đầu năm mới 2015 về các hoạt động những ngày cuối năm 2014 của tại Hoa Nghiêm - Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Một số hình ảnh từ ngày đại lễ Phật Đản 2014 tại một số chùa khu vực Lâm Đồng

Chùm ảnh sự kiện về Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Chùm ảnh sự kiện về Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo, tại chùa Hoa Nghiêm - Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Những hình ảnh đầu năm mới, khung cảnh mọi người đi thăm viếng chùa Hoa Nghiêm huyện Bảo Lâm.

Năm mới 2014 - Giáp Ngọ, admin thay mặt website chúc mọi người :  Tết tới tấn tài - Xuân sang đắc lộc - Gia đình hạnh phúc - Vạn sự cát tường.

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Một số hình ảnh về các sự kiện lễ  Vu Lan năm 2014 tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm Thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng.