Lộc Bảo: quà trung thu muộn đến với trẽ em vùng sâu

Vừa qua, Chùa Hoa Nghiêm đã có chương trình từ thiện phát quà trung thu đến với các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa tại Lộc Bảo – Bảo Lâm – Lâm Đồng. Những món quà trung thu tuy muộn nhưng được nhóm Phật tử chùa Hoa Nghiêm và nhóm từ thiện Khai Tâm -TP.HCM mang đến với các em chứa đầy tình thương và ý nghĩa.

Lộc Bảo là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Bảo Lâm, Dân số khoảng 778 hộ,gồm các dân tộc người Châu Mạ, dân tộc Kinh, dân tộc Tày, Dân tộc Mùng, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm 32,1%.

Dưới đây là một số hình ảnh chương trình từ thiện và phát quà cho các em nhỏ:

Các Phật tử chùa Hoa Nghiêm chuẩn bị lồng đèn và các phần quà để phát cho các em nhỏ,

Chương trình văn nghệ của nhóm từ thiện Khai Tâm – TP.HCM

Chương trình từ thiện có sự tham gia của Thầy Đồng Hào – Chùa Hoa Nghiêm

Hình lưu niệm của nhóm trong lần từ thiện này.