Hoa Nghiêm: Hình ảnh khai kinh Pháp Hội Dược Sư năm 2015

Hình ảnh về ngày đầu tiên khai kinh Pháp Hội Dược Sư cầu an đầu năm

hoa nghiem hinh anh khai kinh phap hoi duoc su 2015

hoa nghiem hinh anh khai kinh phap hoi duoc su 2015

hoa nghiem hinh anh khai kinh phap hoi duoc su 2015

hoa nghiem hinh anh khai kinh phap hoi duoc su 2015

hoa nghiem hinh anh khai kinh phap hoi duoc su 2015

hoa nghiem hinh anh khai kinh phap hoi duoc su 2015

hoa nghiem hinh anh khai kinh phap hoi duoc su 2015

Link ảnh gốc quý vị cần xem thêm: https://drive.google.com/drive/folders/0B0ak-O8629adcXZ2SVpTNDVfbTA?resourcekey=0-jVJ5wqjX71KOOEox5yuhdA&usp=sharing