Thông tin

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

CHÙA HOA NGHIÊM

Tổ 8 – TT.Lộc Thắng

H.Bảo Lâm – Lâm Đồng

•••

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO BẢO LÂM

CHÙA HOA NGHIÊM

•••

THƯ NGỎ

ỦNG HỘ XÂY DỰNG CHÙA HOA NGHIÊM

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni !

Kính thưa : Quý Phật tử, Quý mạnh thường quân, và các nhà hảo tâm gần xa.