Chùm ảnh sự kiện về Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Chùm ảnh sự kiện về Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Chùm ảnh sự kiện về Lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo, tại chùa Hoa Nghiêm – Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Với nội dung gồm tụng kinh, lạy phật 500 lạy, rước kiệu Quan Âm Bồ Tát, thả đèn hoa, chương trình văn nghệ..v.v

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

Xem ảnh phóng to bằng các click vào hình nhỏ bên dưới: